پاورقی - از 1 تا 300

1 ) سوره یوسف ، آیه 88 .
2 ) سوره بقره ، آیه 182 .
3 ) نواده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ، و از اجداد مرحوم آیة اللَّه بروجردی ، و مرحوم آیة اللَّه حکیم بوده است . ( مترجم ) .
4 ) شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب نُقَباء الْبَشَر ( 1 / 258 ) ولادت ایشان را شب جمعه پنجم جمادی الاولی سال 1301 نوشته است . ولی ظاهراً جمعه با این تاریخ مطابقت ندارد و برای روشن شدن مطلب باید به تقویم آن سال رجوع کرد .
5 ) به طوری که در امالی حبیب آبادی آمده ، ولی در فهرست مشار آمده : به سال 1317 در تهران چاپ شده و در نُقَباء الْبَشَر گفته است : مؤلف ، آن را در سن شانزده سالگی به نظم درآورده و در سال 1317 چاپ شده است .
6 ) بلکه نواده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و از اجداد عالی سادات محترم طباطبائی . ( مترجم ) .
7 ) در کافی از حضرت ابی‌عبداللَّه صادق علیه السلام روایت است که فرمود : رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از دنیا نرفت تا اینکه این امّت را نسبت به حقّ ما ملزم ساخت . . . ( مؤلف ) .
8 ) بردن نام آن حضرت ( م - ح - م - د ) در عصر غیبت و در مجامع عمومی به نظر بسیاری از فقها و علمای بزرگوار - از جمله مؤلف - حرام است و بعضی مکروه و برخی جایز می‌دانند . اقوال دیگری نیز هست که در جلد دوم کتاب به تفصیل آمده ( مترجم ) .
9 ) و در حدیث آمده : لا یترک المَیْسُورُ بالمعسور ، عوالی اللئالی ، 4/58 ( مترجم ) .
10 ) سوره نحل ، آیه 91 .
11 ) سوره إسراء ، آیه 34 .
12 ) آنچه بین گیومه است ترجمه و یا مضمون آیه‌ای است که مؤلف معظم به طرز جالبی در آخر مقدمه‌اش آورده است . این آیات در سوره‌های : حاقة ، غاشیة ، واقعه ، مطفّفین ، و صافّات می‌باشد . ( مترجم ) .
13 ) اصول کافی؛ 2/397 .
14 ) اصول کافی؛ 2/397 .
15 ) اصول کافی؛ 2/248 .
16 ) اصول کافی؛ 2/249 .
17 ) سوره أعراف ، آیه 180 .
18 ) اصول کافی؛ 2/249 .
19 ) اصول کافی؛ 1/143 .
20 ) اصول کافی؛ 1/203 .
21 ) اصول کافی؛ 1/180 .
22 ) اصول کافی؛ 1/180 .
23 ) اصول کافی؛ 1/374 .
24 ) مؤید این مطلب روایتی است که ثقةالاسلام کلینی در کافی ( 2/336 حدیث 3 ) از مفضّل بن عمر نقل می‌کند که گفت : از حضرت ابوعبداللَّه ( امام صادق علیه السلام ) شنیدم که می‌فرمود : مبادا فاش کنید ، به خدا قسم امام شما سالیانی از روزگار غایب خواهد شد و شما در امتحان سخت واقع خواهید شد . تا اینکه درباره او سخنان مختلف گفته می‌شود : مرده ، کشته شده ، در کدام وادی رفته است ؟ البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد بود ، و در امواج حوادث واژگون خواهند شد؛ همانطور که کشتی در امواج دریا واژگون می‌شود . پس کسی نجات نمی‌یابد مگر آنکه خداوند از او پیمان گرفته ، و در دلش ایمان ثبت گردیده ، و او را به وحی از جانب خود تأیید نموده باشد . و دوازده پرچم اشتباه انداز بر پا خواهد شد که باید ردّ شود ، که نمی‌دانند به کدام سو رو کنند . راوی گوید : آنگاه گریه کردم و گفتم : پس چه باید کرد ؟ آن حضرت نگاهی به آفتاب افکند که به ایوان تابیده بود و فرمود : ای اباعبداللَّه این آفتاب را می‌بینی ؟ گفتم : آری . فرمود : به خدا سوگند امر ما از آفتاب روشنتر است . ( مؤلف )
25 ) سوره نساء ، آیه 80 .
26 ) اصول کافی؛ 1/185 .
27 ) سوره نساء آیه 59 .
28 ) اصول کافی؛ 2/19 .
29 ) اصول کافی؛ 2/377 .
30 ) کمال الدین؛ 2/413 .
31 ) کمال الدین؛ 2/412 .
32 ) کمال الدین؛ 2/412 .
33 ) الغیبة؛ شیخ نعمانی؛ 62 .
34 ) سوره احزاب ، آیه 36 .
35 ) در علمای ما - شیعه امامیّه - سه نفر به طبرسی معروف بوده‌اند . یکی : مؤلف کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج؛ دوم : شیخ جلیل امین ، فضل بن الحسن طبرسی ، مؤلف تفسیر مجمع البیان؛ و سوم : فرزند برومندش شیخ حسن بن فضل ، مؤلف کتاب مکارم الاخلاق . ( مؤلف )
36 ) سوره طه ، آیه 12 .
37 ) سوره مریم ، آیه 1 .
38 ) سوره اعراف ، آیه 155 .
39 ) الاحتجاج؛ 2/268 . گفتنی است که حُلوان ، شهری بزرگ در مرز ایران و عراق بوده که اثری از آن برجای نمانده ، و شهر سرپل ذُهاب - که آرامگاه احمد بن اسحاق در آن ، زیارتگاه مردم است - در محلّ آن احداث گردیده است . ( مراقد المعارف 1/118 ) ( مترجم ) .
40 ) اصول کافی ، 1/277 .
41 ) در کتاب کمال الدین جواب سؤالات را چنین آورده است : امّا اینکه پرسیدی وقتی شخصی می‌خوابد روحش کجا می‌رود ؟ جوابش این است که روحش وابسته به باد و باد وابسته به هواست تا وقتی که صاحبش برای بیدار شدن نجنبد . پس اگر خداوند اجازه دهد که روح به صاحبش برگردد ، روح آن باد را می‌کشد و باد هوا را پس روح باز می‌گردد و در پیکر صاحبش استقرار می‌یابد ، ولی اگر خداوند متعال اجازه بازگشت روح را ندهد ، هوا باد را و باد روح را خواهد کشید و خواهد برد تا روز محشر به صاحبش بازنگردد .
و امّا راجع به یاد و فراموشی آن که : دل هر کسی در محفظه‌ای است که بر آن سرپوشی نهاده شده هرگاه در آن حال بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستد آن سرپوش از آن محفظه برداشته خواهد شد و دل پرتو می‌یابد و آنچه فراموش کرده بود به یاد می‌آورد ، ولی اگر بر محمد و آل او صلوات نفرستد یا از آن کم نهد ، سرپوش بر آن محفظه محکم شود دلش تار ، و آنچه در نظر داشت فراموش گردد .
و امّا آنچه راجع به نوزاد پرسیدی که مانند عموها یا دایی‌های خود می‌شود : بدان که هرگاه مرد در حال آرامش با همسر خود درآمیزد نطفه در رحم واقع شده و فرزند مانند پدر و مادر برآید ، ولی اگر در حالی که آرامش ندارد و رگها آسوده نیست آمیزش کند ، نطفه پریشان گردیده و می‌لغزد ، پس اگر بر رگی افتد که از عمو است مانند عمو برآید ، و اگر بر رگی که از دایی است واقع شود شباهت به دایی خواهد یافت ( مترجم ) .
42 ) کمال الدین؛ 2/361 .
43 ) الخرائج؛ راوندی؛ 98 .
44 ) کمال الدین؛ 2/376 .
45 ) کمال الدین؛ 2/381 .
46 ) کمال الدین؛ 2/409 .
47 ) کمال الدین؛ 2/433؛ و آیه‌ای که امام مهدی عجل‌اللَّه فرجه تلاوت کرد : سوره آل عمران ، آیه 18 .
48 ) کمال الدین؛ 2/431 .
49 ) کمال الدین؛ 2/485 و اصول کافی؛ 1/523 .
50 ) کمال الدین؛ 2/492 .
51 ) کمال الدین؛ 2/501 .
52 ) الاحتجاج؛ 2/278 .
53 ) الاحتجاج؛ 2/284 .
54 ) در نهج البلاغه ، نامه 28 ، چنین آمده : فانّا صنایع ربنا و الناس بعد صنایع لنا . یعنی : پس همانا ما ساخته شده پروردگارمان هستیم و مردم برای ما ساخته شده‌اند . ( مترجم )
55 ) کمال الدین؛ 1/254 .
56 ) اصول کافی؛ 1/179 .
57 ) اصول کافی؛ 1/179 .
58 ) کمال الدین؛ 1/258 .
59 ) الغیبة؛ ابن ابی‌زینب نعمانی؛ 141 .
60 ) سوره شوری؛ آیه 23 .
61 ) تفسیر برهان؛ سیّد هاشم بحرانی؛ 4/121 .
62 ) الغیبة؛ ابن ابی‌زینب نعمانی؛ 149 .
63 ) اصول کافی؛ 1/ 144 .
64 ) الخرائج؛ سعید بن هبةاللَّه راوندی .
65 ) اصول کافی؛ 1/ 409 .
66 ) اصول کافی؛ 1/ 408 .
67 ) اصول کافی؛ 1/ 200 .
68 ) بحار الانوار ، 36 / 11 .
69 ) اصول کافی؛ 1/ 389 .
70 ) اصول کافی؛ 1/390 .
71 ) سوره ابراهیم ، آیه 24 .
72 ) کمال الدین؛ شیخ صدوق؛ 1/258 .
73 ) امالی؛ شیخ الطائفه طوسی؛ 1 / 18؛ بحار الانوار ، 37 / 39 .
74 ) سوره أحزاب؛ آیه 6 .
75 ) کفایة الاثر؛ 311 و اصول کافی؛ 1/187 و کمال الدین؛ 1/270 .
76 ) اصول کافی؛ 1/187 .
77 ) سوره انبیاء؛ آیه 7 .
78 ) اصول کافی؛ 1/405 .
79 ) روضه کافی؛ 35 .
80 ) اصول کافی؛ 2/507 .
81 ) اصول کافی؛ 2 / 172 .
82 ) بصائر الدرجات ، 167 .
83 ) سوره الرحمن؛ آیه 60 .
84 ) اصول کافی؛ 1/407 .
85 ) الاحتجاج؛ 2/323 .
86 ) جنة المأوی ، محدث نوری؛ 292 .
87 ) بحارالانوار؛ 52/338 .
88 ) بحار الانوار ، 52 / 345 .
89 ) سوره سباء؛ آیه 18 .
90 ) المحجّة؛ 175 .
91 ) سوره فتح؛ آیه 38 .
92 ) بحارالانوار؛ 52/379 .
93 ) بحارالانوار؛ 52/345 .
94 ) کمال الدین؛ 1/252 .
95 ) بحارالانوار؛ 52/314 و علل الشرایع؛ 2/267 .
96 ) بحارالانوار؛ 52/376 .
97 ) بحارالانوار؛ 52/338 .
98 ) الاحتجاج؛ 1/80 .
99 ) سوره طارق . آیه 18 .
100 ) تفسیر القمی؛ 721 .
101 ) کمال الدین؛ 2 / 647 .
102 ) فروع کافی ، 7/174 .
103 ) بحارالانوار؛ 52/325 .
104 ) سوره نمل ، آیه 62 .
105 ) تفسیر القمی ، 497 .
106 ) بحارالانوار؛ 52/351 .
107 ) الاحتجاج ، 2/283 .
108 ) کمال الدین ، 1/332 .
109 ) الاحتجاج ، 284 .
110 ) بحار الانوار؛ 51 / 115 .
111 ) کمال الدین؛ 2 / 647 .
112 ) الکافی ، 1 / 334 .
113 ) بحارالانوار ، 51 / 84 .
114 ) الاحتجاج ، 2 / 278 .
115 ) بصائر الدرجات ، 256 .
116 ) الاحتجاج ، 2 / 289 .
117 ) بحارالانوار ، 7 / 274 .
118 ) سوره غاشیه ، آیه 26؛ البرهان ، 4 / 455 .
119 ) سوره یس ، آیه 39 .
120 ) سوره توبه ، آیه 25 .
121 ) بحارالانوار ، 48 / 73 . گفتنی است که قبر این بانوی سعادتمند همچنان در شهر نیشابور زیارتگاه ارادتمندان به خاندان پیامبر و شیعیان آنها است ، و به نام بی‌بی‌شطیطه معروف است . ( مترجم ) .
122 ) جمال الاسبوع ، 509 .
123 ) بحارالانوار ، 51 / 30 .
124 ) غیبت نعمانی ، 122 .
125 ) غیبت نعمانی ، 121 .
126 ) غیبت نعمانی ، 173 .
127 ) غیبت نعمانی ، 173 .
128 ) بحارالانوار ، 52 / 352 .
129 ) التوحید ، 233 .
130 ) محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی ، چنانکه در اَمَلُ الآمِل ( 2 / 232 - 233 ) آمده : از شیوخ عظیم القدر و شریف و صحیح العقیده و کثیرالحدیث اصحاب ماست . به بغداد هجرت کرده و از آنجا به شام رفته و در آنجا وفات یافته است . علّامه حلی ( رجال العلّامه الحلّی ، 162 ) ، و نجاشی ( رجال النّجاشی ، 297 ) ، شرح حال او را چنین ذکر کرده‌اند . نجاشی پس از بیان فوق گفته : او از شاگردان کلینی است و از تألیفاتش تفسیر قرآن است که قسمتی از آن را دیده‌ام ، و کتاب « غیبت » او را نیز دیده‌ام ، تألیف خوب و جامعی است . ( مؤلف ) .
131 ) غیبت نعمانی ، 125 .
132 ) الغیبة ، نعمانی؛ 218 .
133 ) بحار الانوار ، 52 / 339 . گفتنی است که این روایت و نیز بسیاری از روایات که مرحوم علّامه مجلسی به نقل از ارشاد شیخ مفید آورده ، مرحوم مؤلف آنها را به ارشاد دیلمی نسبت داده است . ( مترجم ) .
134 ) کافی ، 2 / 633 .
135 ) الاحتجاج ، 1 / 225 .
136 ) ] . سوره حجر ، آیه 87 .
137 ) تفسیر البرهان ، 2 / 354 .
138 ) البرهان ، 2 / 354 .
139 ) بحار الانوار ، 51 / 35 .
140 ) البرهان ، 1 / 354 .
141 ) سوره زمر ، آیه 22 .
142 ) چنانکه در کافی به سند خود از حضرت ابی‌عبداللَّه صادق علیه السلام روایت شده ، و طبرسی در مجمع البیان گفته : بدین جهت مثانی نامیده شده که بعضی از قصه‌ها و اخبار و احکام و موعظه‌ها در آن تکرار شده و به گونه‌های مختلف ذکر گردیده و نیز تلاوت آن تکرار می‌شود و خسته کننده نیست . ( مؤلف )
143 ) سیّد جلیل سیّد هاشم بحرانی در کتاب غایة المرام ، 223 ، آورده : از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره حدیثی که در بالا ذکر شده پرسیدند که عترت کیانند ؟ فرمود : من و حسن و حسین و امامان نه گانه از فرزندان حسین علیه السلام ، نهمین آنها مهدی قائمشان است . . . ( مؤلف ) .
144 ) غایة المرام؛ 524 .
145 ) غایة المرام؛ 517 .
146 ) مرآة الأنوار ، 181 .
147 ) کمال الدین ، 1 / 338 .
148 ) مجمع البحرین ، 3 / 234 - 235 .
149 ) بحار الانوار ، 52 / 231 .
150 ) سوره اسراء ، آیه 33 .
151 ) تفسیر العیاشی ، 2 / 290 .
152 ) روضه کافی ، 8 / 255 .
153 ) علل الشرایع ، 160 .
154 ) کافی ، 1 / 534 .
155 ) غایةالمرام ، 194 .
156 ) بحار الانوار ، 52 / 308 .
157 ) بحار الانوار ، 52 / 313 .
158 ) این کتاب به قلم همین مترجم به نام : سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن ، بارها منتشر شده است .
159 ) سوره اسراء ، آیه 33 .
160 ) المحجه ، 127 .
161 ) سوره ملک ، آیه 30 .
162 ) المحجة ، 228 - 229 .
163 ) کمال الدین ، 1 / 287 .
164 ) کمال الدین ، 1 / 286 .
165 ) کمال الدین ، 1 / 257 .
166 ) کافی ، 1 / 443 .
167 ) بحار الانوار ، 51 / 35 .
168 ) بحار الانوار ، 51 / 91 .
169 ) بحار الانوار ، 51 / 95 .
170 ) بحار الانوار ، 54 / 80 .
171 ) تبصرة الولی ، 765 .
172 ) بحارالانوار ، 52 / 3 .
173 ) سوره صافات ، آیه 10 .
174 ) بحارالانوار ، 95 / 333 .
175 ) بحارالانوار ، 52 / 361 .
176 ) سوره انفال ، آیه 39 .
177 ) کافی ، 8 / 201 .
178 ) بحار الانوار ، 52 / 57 .
179 ) طرید و شرید دو لقب از القاب مولای ما حضرت حجّت علیه السلام است ، و همین طور مَوْتُور ، و منظور از پدر - در این حدیث - حسین بن علی علیهما السلام است یا تمام پدران امام زمان عجل‌اللَّه فرجه . ( محمد الموسوی ) .
180 ) کمال الدین ، 2 / 432 . شایان ذکر است که عموی آن حضرت عجّل اللَّه فرجه ، امامزاده بزرگوار جناب ابوجعفر سیّد محمّد فرزند امام هادی علیهما السلام است که قبر شریفش در نزدیکی سامره زیارتگاه خاصّ و عام است . ( مترجم ) .
181 ) کمال الدین ، 1 / 327 .
182 ) سوره الفتح ، آیه 28 .
183 ) المحجة ، 86 .
184 ) سوره توبه ، آیه 33 .
185 ) المحجّة؛ 87 .
186 ) سوره آل عمران ، آیه 83 .
187 ) المحجّة 50 .
188 ) سوره بقره ، آیه 149 .
189 ) البرهان ، 1 / 163 .
190 ) البرهان ، 1 / 162 .
191 ) البرهان ، 1 / 162 .
192 ) البرهان ، 1 / 164 .
193 ) بحارالانوار ، 52 / 328 .
194 ) سوره زمر ، آیه 74 .
195 ) بحار الانوار ، 53 / 7 .
196 ) بحارالانوار ، 52 / 330 .
197 ) کمال الدین ، 2 / 383 .
198 ) بدان که این یکی از ویژگیهایی است که خداوند به آن حضرت اختصاص داده به طوری که اگر دست خود را بر سر مؤمن بگذارد ، خداوند عقل او را جمع و حلم او را کامل می‌گرداند . بعضی از معاصرین ارجمند در معنی حدیث چنین گفته‌اند : جمع عقل به قوه عقلیه برمی‌گردد ، به اینکه لشکریان عقل در او جمع شود تا امور باطنی را درک کند . و کمال حلم؛ مربوط به کمال قوه تدبیر و نظم بخشیدن به امور معاش و زندگی مادی است . ( مؤلف )
199 ) کمال الدین ، 2 / 67 .
200 ) کافی ، 1 / 25 .
201 ) مرآة العقول ، 1 / 80 .
202 ) بحارالانوار ، 52 / 352 ، و غیبت نعمانی ، 125 .
203 ) سوره مائده ، آیه 33 .
204 ) بحارالانوار ، 52 / 362 .
205 ) بحارالانوار ، 52 / 363 .
206 ) بحارالانوار ، 52 / 363 .
207 ) کمال الدین ، 1 / 329 .
208 ) بحارالانوار ، 53 / 15 .
209 ) کمال الدین ، 2 / 440 .
210 ) من لا یحضره الفقیه ، 2 / 12 .
211 ) سوره حدید ، آیه 17 .
212 ) کمال الدین ، 2 / 668 .
213 ) المحجّة ، 222 .
214 ) اصل حدیث در کافی ، 7 / 174 .
215 ) المحجّة ، 222 .
216 ) سوره احزاب ، آیه 57 .
217 ) کافی ، 2 / 279 .
218 ) کمال الدین ، 2 / 671 .
219 ) کمال الدین ، 2 / 671 .
220 ) بحارالانوار ، 52 / 389 .
221 ) بحارالانوار ، 52 / 355 .
222 ) بحارالانوار ، 52 / 339 . سوره حجر ، آیه 75 - 76 .
223 ) بحارالانوار ، 52 / 338 .
224 ) بحارالانوار ، 52 / 338 .
225 ) چون ظهور اعم است از خروج با شمشیر و غیر آن ، حضرت یکی از وجوه قیام امام عصر عجل‌اللَّه فرجه را بیان فرمود که برای پرهیز از کشته شدن ، و برای حفظ نفس به ناچار هنگام ظهور با شمشیر خروج می‌نماید و گرنه دشمنان ، آن حضرت را به قتل می‌رسانند ، خداوند متعال دانا است . ( مؤلف ) .
226 ) بحارالانوار ، 51 / 39 .
227 ) کفایة الطالب ، 520 .
228 ) سوره قلم ، آیه 4 .
229 ) کشف الغمّة ، 3 / 275 - 276 .
230 ) کافی ، 1 / 337 .
231 ) کافی ، 1 / 337 .
232 ) بحارالانوار ، 53 / 187 .
233 ) کافی ، 1 / 339 .
234 ) کمال الدین ، 1 / 322 .
235 ) کمال الدین ، 1 / 326 .
236 ) سوره شعراء ، آیه 21 .
237 ) کمال الدین ، 1 / 328 .
238 ) کمال الدین ، 2 / 346 .
239 ) سوره نور ، آیه 55 .
240 ) المحجّه ، 148 .
241 ) کفایة الاثر ، 292 .
242 ) مدرک سابق ، 301 .
243 ) بحارالانوار ، 51 / 81 .
244 ) بحارالانوار ، 51 / 83 .
245 ) بحار الانوار؛ 77 / 269 ، عبارت چنین است : « یا کمیل ما من علم الّا و انا افتحه و ما من سرّ الا و القائم یختمه » . البتّه توجیه و بیان مرحوم مؤلّف بر این فرض نیز صادق است . ( مترجم ) .
246 ) کمال الدین ، 1 / 281 .
247 ) حرف - در اینجا - به معنی جمله است ، چنانکه درباره فصول اذان و اقامه نیز از ائمه علیهم السلام تعبیر به حروف شده که ( سی و چهار حرف گفته‌اند ) ، و حروف چهارگانه‌ای که در این حدیث - به روایت کافی - بیان شده ، چنین است : اول : لا اِلهَ اِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ باقیاً . دوم : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِصاً . سوم : نَحْنُ اَهْلُ الْبَیْتِ . چهارم : شیعَتُنا مِنّا وَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ‌اللَّهِ ، وَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بِسَبَبٍ . ( محمد الموسوی ) .
248 ) کافی ، 1 / 483 .
249 ) احتجاج ، 2 / 324 .
250 ) کافی ، 1 / 403 .
251 ) کافی ، 1 / 403 .
252 ) واضح است که دعای امام علیه السلام در حقّ مؤمن از کاملترین افاضات و زیباترین عنایات او است ، زیرا که سایر عنایات از ناحیه امام متوقف بر این عنایت است که شخص را سعادتمند می‌نماید . ( محمد الموسوی )
253 ) بحارالانوار ، 49 / 98 از مناقب؛ ابن شهرآشوب؛ 4 / 341 .
254 ) مشارق الانوار ، 452 .
255 ) بصائر الدرجات؛ 260 .
256 ) احتجاج ، 2 / 277 .
257 ) کافی ، 1 / 200 . کمال الدین ، 2 / 678 .
258 ) بحارالانوار ، 52 / 337 .
259 ) بحارالانوار ، 52 / 342 .
260 ) بحارالانوار ، 42 / 366 .
261 ) بحارالانوار ، 42 / 366 .
262 ) الخرایج ، 67 .
263 ) کمال الدین ، 2 / 205 .
264 ) غایة المرام ، 274 .
265 ) غایة المرام ، 274 .
266 ) کفایة الاثر ، 292 .
267 ) کفایة الاثر ، 310 .
268 ) سوره انفال ، آیه 33 .
269 ) غایة المرام ، 257 .
270 ) کمال الدین ، 1 / 207 . و امالی صدوق ، 112 . سند این حدیث چنین است : ابن بابویه از محمد بن احمد السنانی از احمد بن یحیی بن زکریا القطان از بکر بن عبداللَّه بن حبیب از فضل بن صقرالعبدی از ابومعاویه از سلیمان بن مهران اعمش از حضرت صادق جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین علیهم السلام که فرمود . ( مؤلف ) .
271 ) بحار الانوار ، 52 / 316 .
272 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
273 ) ذَبّ به معنی دور کردن و راندن است ، و دفع : بازگرداندن و جلوگیری از تأثیر می‌باشد . ( مترجم ) .
274 ) روضه کافی ، 8 / 227 .
275 ) غیبت نعمانی ، 319 .
276 ) سوره معارج ، آیه 44 .
277 ) بحار الانوار ، 51 ، باب الآیات المؤلّه .
278 ) سوره طه ، آیه 124 .
279 ) تفسیر القمی ، 424 .
280 ) ] . سوره توبه ، آیه 33 .
281 ) بحار الانوار ، 51 / 61 .
282 ) بحار الانوار ، 52 / 280 .
283 ) بحار الانوار ، 51 / 80 .
284 ) بحار الانوار ، 51 / 81 .
285 ) بحار الانوار ، 52 / 384 . سعد السعود ، 34 - 35 .
286 ) بحار الانوار ، 52 / 316 .
287 ) کافی ، 1 / 411 .
288 ) کافی ، 1 / 410 .
289 ) بحار الانوار ، 52 / 354 .
290 ) بحار الانوار ، 52 / 358 .
291 ) بحار الانوار ، 52 / 173 .
292 ) کامل الزیارات ، 116 .
293 ) بحار الانوار ، 52 / 347 .
294 ) بحار الانوار ، 52 / 354 و غیبت نعمانی ، 121 .
295 ) بصائر الدرجات ، 162 .
296 ) بحار الانوار ، 52 / 352 و غیبت نعمانی ، 125 .
297 ) بحار الانوار ، 52 / 390 .
298 ) بحار الانوار ، 51 / 88 .
299 ) بحار الانوار ، 51 / 88 .
300 ) غایة المرام ، 698 .

خواندن 128 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « پاورقی - از 301 تا 600

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات