پاورقی - از 1201 تا آخر

1201 ) بصائر الدرجات ، 259 .
1202 ) بصائر الدرجات ، 408 .
1203 ) سوره انعام ، آیه 115 .
1204 ) بصائر الدرجات ، 434 .
1205 ) بصائر الدرجات ، 435 .
1206 ) بصائر الدرجات ، 435 .
1207 ) بصائر الدرجات ، 454 .
1208 ) انوار النعمانیه ، 1 / 33 .
1209 ) اعتقادات صدوق ، چاپ شده با باب حادی‌عشر ، ص 97 .
1210 ) اعتقادات مجلسی ، 78 .
1211 ) کافی ، 1 / 184 .
1212 ) کافی ، 1 / 275 .
1213 ) در اصول کافی ، 1 / 222 ، حدیث 6 ، از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام است که فرمود : آب کم راکد را می‌مکند و نهر عظیم را رها می‌کنند! به آن حضرت عرض شد : نهر عظیم چیست ؟ فرمود : رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلم و علمی که خداوند به او عطا کرده . خدای عز و جل برای محمد صلی الله علیه وآله وسلم سنن پیامبران را جمع کرد ، از آدم تا خاتم . گفته شد : آن سنتها چیست ؟ فرمود : علم پیامبران را سراسر ، و همانا رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلم تمام آن را نزد امیرمؤمنان علیه السلام قرار داد . پس شخصی به آن حضرت عرض کرد : ای فرزند رسولخدا آیا امیرالمؤمنین اعلم است یا بعضی از پیامبران ؟ حضرت ابوجعفر علیه السلام - روی به سایرین - فرمود : بشنوید چه می‌گوید ، خداوند گوشهای هر کس را بخواهد می‌گشاید . من برای او می‌گویم که خداوند برای محمد صلی الله علیه وآله وسلم علم پیامبران را جمع کرده و آن حضرت تمام آن را نزد امیرالمؤمنین قرار داده و او می‌پرسد : آیا آن حضرت اعلم است یا بعضی پیامبران! .
1214 ) وسائل الشیعه ، 1 / 24 .
1215 ) سوره احقاف ، آیه 15 .
1216 ) تفسیر قمی ، 2 / 297 .
1217 ) بحار الانوار ، 101 / 292 .
1218 ) کامل الزیارات ، 63 .
1219 ) سوره زمر ، آیه 42 .
1220 ) احتجاج ، 2 / 325 .
1221 ) کافی ، 1 / 401 .
1222 ) کافی ، 1 / 401 .
1223 ) کافی ، 1 / 401 .
1224 ) بصائر الدرجات ، 24 .
1225 ) بصائر الدرجات ، 25 .
1226 ) بصائر الدرجات ، 24 .
1227 ) بصائر الدرجات ، 21 .
1228 ) بصائر الدرجات ، 22 .
1229 ) بصائر الدرجات ، 22 .
1230 ) بصائر الدرجات ، 21 .
1231 ) بصائر الدرجات ، 22 .
1232 ) بصائر الدرجات ، 26 .
1233 ) بصائر الدرجات ، 26 .
1234 ) بصائر الدرجات ، 26 .
1235 ) بصائر الدرجات ، 27 .
1236 ) بصائر الدرجات ، 27 .
1237 ) بصائر الدرجات ، 28 .
1238 ) مجمع البحرین ، 2 / 100 ، کتاب الباء .
1239 ) بصائر الدرجات ، 24 .
1240 ) سوره بقره ، آیه 35 .
1241 ) تفسیر امام عسکری علیه السلام ، ص 74 .
1242 ) تفسیر برهان ، 1 / 82 .
1243 ) بصائر الدرجات ، 68 .
1244 ) بصائر الدرجات ، 68 .
1245 ) بصائر الدرجات ، 73 .
1246 ) بصائر الدرجات ، 74 .
1247 ) بصائر الدرجات ، 74 .
1248 ) بصائر الدرجات ، 75 .
1249 ) سوره واقعه ، آیات 10 و 11 .
1250 ) کافی ، 1 / 370 .
1251 ) کافی ، 1 / 370 .
1252 ) غیبت نعمانی ، 111 .
1253 ) غیبت نعمانی ، 110 .
1254 ) سوره اعراف ، آیه 172 .
1255 ) سوره طه ، آیه 115 .
1256 ) بصائر الدرجات ، 70 ، و کافی ، 2 / 8 .
1257 ) غیبت نعمانی ، 13 .
1258 ) غیبت نعمانی ، 13 .
1259 ) سوره بقره ، آیه 137 .
1260 ) غیبت نعمانی ، 14 .
1261 ) غیبت نعمانی ، 14 .
1262 ) غیبت نعمانی ، 15 .
1263 ) سوره جن ، آیه 26 .
1264 ) تحف العقول ، 228 .
1265 ) بصائر الدرجات ، 23 .
1266 ) سوره حدید ، آیه 13 .
1267 ) بحار الانوار ، 7 / 181 .
1268 ) بحار الانوار ، 7 / 142 .
1269 ) کافی ، 2 / 172 .
1270 ) او مرحوم علامه مجلسی است که در مرآة العقول چنین مطلبی گفته ( مؤلف ) .
1271 ) بحار الانوار ، 8 / 121 .
1272 ) تحف العقول ، 226 .
1273 ) کافی ، 2 / 207 .
1274 ) کافی ، 2 / 207 .
1275 ) کافی ، 2 / 206 .
1276 ) کافی ، 2 / 206 .
1277 ) کافی ، 2 / 208 .
1278 ) کافی ، 2 / 208 .
1279 ) کافی ، 2 / 208 .
1280 ) کافی ، 2 / 208 .
1281 ) بحار الانوار ، 1 / 205 .
1282 ) کافی ، 2 / 187 .
1283 ) کافی ، 2 / 487 .
1284 ) کافی ، 2 / 487 .
1285 ) بحار الانوار ، 1 / 202 و عوالی اللئالی ، 4 / 68 .
1286 ) بحار الانوار ، 1 / 200 .
1287 ) بحار الانوار ، 1 / 200 .
1288 ) سوره نساء ، آیه 59 .
1289 ) تفسیر برهان ، 1 / 381 .
1290 ) تفسیر برهان ، 1 / 383 .
1291 ) تفسیر برهان ، 1 / 384 .
1292 ) کافی ، 1 / 187 .
1293 ) کافی ، 1 / 188 .
1294 ) کافی ، 1 / 188 .
1295 ) کافی ، 1 / 195 .
1296 ) کافی ، 1 / 188 .
1297 ) کافی ، 1 / 189 .
1298 ) کافی ، 1 / 188 .
1299 ) کافی ، 1 / 189 .
1300 ) کافی ، 1 / 190 .
1301 ) بحار الانوار ، 44 / 194 و مناقب ، 3 / 229 .
1302 ) کافی ، 1 / 333 .
1303 ) کلینی در اصول کافی ، 2 / 466 ، باب فضیلت دعا و تأکید بر آن ، به سند صحیحی از زراره از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام آورده که فرمود : خدای عز و جل می‌فرماید : « اِنَّ الَّذینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرین » ؛ همانا آنان که از پرستش من سر برافرازند ، زود است که با سرافکندگی داخل جهنم شوند . فرمود : [منظور از پرستش ]دعاست و بهترین عبادت دعا است . عرض کردم : کلمه أَوّاه در فرموده خداوند « اِنَّ ابراهیمَ لاوّاهٌ حلیم » ، معنایش چیست ؟ فرمود : اوّاه یعنی بسیار دعا کننده . ( مؤلف ) .
1304 ) کافی ، 2 / 507 .
1305 ) کافی ، 2 / 508 .
1306 ) کافی ، 2 / 508 .
1307 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1147 .
1308 ) سوره نساء ، آیه 68 .
1309 ) کافی ، 1 / 390 .
1310 ) کافی ، 1 / 390 .
1311 ) خرایج ، ص 92 .
1312 ) غایة المرام ، ص 218 .
1313 ) سوره آل عمران ، آیه 103 .
1314 ) غایة المرام ، ص 242 .
1315 ) البرهان ، 4 / 521 - 522 .
1316 ) بحار الانوار ، 36 / 296 .
1317 ) تفسیر برهان ، 4 / 521 . چنانکه محبّت امیرالمؤمنین علیه السلام نشانه حلال زاده بودن است که از اصحاب رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلم در کتب شیعه و سنی مشهور است که می‌گفتند : ما فرزندان خود را به محبّت علی بن ابی‌طالب آزمایش می‌کردیم ، از درگاه خداوند خواهانیم که ما را بر دوستی و ولایت آن حضرت زنده بدارد و بمیراند و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان حضرتش کوتاه نگرداند . ( مترجم ) .
1318 ) سوره حج ، آیه 32 .
1319 ) مجمع البیان ، 7 / 83 .
1320 ) مجمع البیان ، 9 / 238 .
1321 ) برهان ، 4 / 293 .
1322 ) بحار الانوار ، 2 / 44 .
1323 ) بحار الانوار ، 2 / 43 .
1324 ) خصال ، 1 / 123 .
1325 ) معالی السبطین به نقل از ارشاد القلوب از کتاب نور العین .
1326 ) تفسیر امام عسکری ، 155؛ چاپ جدید ، 441 .
1327 ) سوره رعد ، آیه 21 .
1328 ) کافی ، 2 / 155 .
1329 ) کافی ، 2 / 156 .
1330 ) تفسیر برهان ، 2 / 288 .
1331 ) تفسیر برهان ، 2 / 289 .
1332 ) کافی ، 2 / 155 .
1333 ) کافی ، 2 / 157 .
1334 ) تفسیر برهان ، 2 / 289 .
1335 ) کافی ، 2 / 100 .
1336 ) تفسیر برهان ، 2 / 289 .
1337 ) تفسیر برهان ، 2 / 290 .
1338 ) بحار الانوار ، 8 / 54 .
1339 ) کافی ، 2 / 198 .
1340 ) کافی ، 2 / 193 .
1341 ) کافی ، 2 / 192 .
1342 ) کافی ، 2 / 194 .
1343 ) کافی ، 2 / 197 .
1344 ) کافی ، 2 / 196 .
1345 ) کافی ، 2 / 197 .
1346 ) کمال الدین ، 2 / 541 .
1347 ) بحار الانوار ، 74 / 315 .

خواندن 124 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: پاورقی - از901 تا 1200 »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات